CCR Logistics Systems RO S.R.L.

Competenţe

CCR este licențiată și oferă o paletă largă de servicii şi competenţe în domeniul gestionării deşeurilor.

Soluţii adecvate - Conceperea unor soluţii inovative de gestionare a deşeurilor reprezintă punctul nostru forte. Împreună cu clienţii noştri, elaborăm soluţii de colectare/reciclare personalizate şi asigurăm implementarea acestora cu succes.

Expertiză – Expertiza CCR se bazează pe 15 ani de experienţă în domeniul managementului deşeurilor. Angajaţii noştri deţin cunoştinţe de specialitate din diverse domenii de activitate, înţeleg atât cerinţele clienţilor, cât şi factorii de succes în cadrul unei reţele de prestări servicii şi se completează în executarea acestora prin formarea de echipe interdisciplinare.

Flexibilitate - Prin intermediul unei reţele naţionale/europene de înaltă calitate, formată din parteneri în domeniul logisticii şi reciclării, reţea întreţinută şi dezvoltată în mod activ, oferim clienţilor noştri flexibilitate sporită şi un partener ideal pentru fiecare soluţie.

Suport tehnic - Sistemele IT proprii de gestionare a proceselor din domeniul gestionării deşeurilor, permit o integrare perfectă în sistemele IT ale clienţilor şi prestatorilor de servicii şi garantează atât un schimb eficient de date, cât şi transparenţă totală în cadrul procesului de colectare/reciclare; acestea sunt servicii suplimentare puse la dispoziţia partenerilor noştri.

Internaţionalitate - CCR oferă, ca partener unic, soluţii la nivel naţional/european. Clienţii noştri beneficiază de un nivel ridicat al serviciilor în toate ţările, precum şi de certitudinea îndeplinirii obligaţiilor legale de gestionare a deşeurilor la nivel naţional/european.

Management >

Istoric >

Certificate >Profitaţi de experienţa Reverse Logistics Group:

Management de proiect

Reţeaua logistică a CCR, atât la nivel naţional cât şi european, permite o flexibilitate ridicată în îndeplinirea cerinţelor specifice ale clienţilor. Beneficiind de un sistem la nivel european, CCR garantează implementare rapidă și gestionarea corespunzătoare a proiectelor dumneavostră. Mai multe >

Soluţii sustenabile

Soluţiile CCR asiguară utilizarea responsabilă a resurselor naturale, consolidând astfel responsabilitatea socială a companiei și conștientizarea problematicii mediului înconjurător. Mai multe>

Managementul resurselor

O atenţie deosebită se acordă resurselor primare şi secundare care reprezintă cheia atingerii obiectivului nostru global ''Return-to-Value''. Prin servicii de calitate de colectare şi reciclare a materialelor asigurăm protejarea unor resurse naturale valoroase. Mai multe >